Java

Predavanja so razvrščena po abecednem vrstnem redu naslova predavanj.

Od Jave 9 naprej je razvoj jezika Java in virtualnega stroja močno začrtan v smeri boljše podpore trendov kot sta reaktivno in funkcijsko programiranje.  Samodejne nastavitve spomina po novem upoštevajo ali se program izvaja znotraj kontejnerja. Modularizacija JVM-ja omogoča, da distribuiramo samo toliko jave, kolikor je naša aplikacija res rabi - na ta način dobimo manjše datoteke, in manjšo zagonsko porabo spomina. Nove implementacije GC omogočajo še krajše zagonske čase. 

Tehnologija GraalVM prinaša nekaj, o čemer javanci sanjamo že desetletja. Možnost izdelave strojno prevedenih programov v obliki ene same kompaktne izvršljive datoteke. Zdaj lahko v Javi pišemo orodja, ki se zaženejo instantno in porabijo zelo malo sistemskega spomina.

Nova razvojna ogrodja izkoriščajo novosti v Javi in nadomeščajo aplikacijske strežnike, ki za razvoj mikrostoritev pridejo s preveč nepotrebne prtljage. Spring Boot se je najbolje znašel v novih razmerah, ampak obstajajo alternative, kot so npr. Vert.x, Quarkus, Micronaut in ostale, ki imajo vse svoje posebnosti in primerjalne prednosti. 

Marek Kratky

Building Java Microservices Applications on Oracle Cloud


Marek Kratky
Oracle Czech Republic

Java is one of the main tools for creating enterprise applications, thanks to a series of standards and specifications whose implementations have allowed us to manage crucial aspects such as transactions, security, scalability, concurrency, and management of components.

Read more...
 • # Java
 • # Microservices
Kostis Kapelonis

Docker antipatterns


Kostis Kapelonis
Codefresh

In this presentation we will see some common pitfalls when it comes to Docker image.

Read more...
 • # DevOps
 • # Docker
Vedran Pavić

Dockerizing Spring Boot Applications: Makings of a Better Docker Image


Vedran Pavić
Infinum

Spring Boot and Docker have been with us for over 5 years now - and with both becoming immensely popular in their respective domains, they are not only considered the future, but also the present.

Read more...
 • # Java
 • # Spring
Mads Opheim and Rustam Mehmandarov

IoT powered by Microprofile – Microservices in practice


Mads Opheim and Rustam Mehmandarov
Computas

We are going to show you what happens when the management lets enterprise Java developers and architects decide how we can control the IoT devices in our new office. While it's easy to figure out why Microprofile is cool, it's harder to see how to get in your project.

Read more...
 • # Java
 • # Microprofile
Gregor Petrin Kraškovic

Izbrana orodja za SQL-centričen razvoj JVM aplikacij


Gregor Petrin Kraškovic
Razum d.o.o.

Ali prehitro posegamo po orodjih, ki nam skrijejo bazo podatkov? ORM orodja za nas v ozadju velikokrat izvajajo "magijo", katere smo včasih sicer veseli, a ta magija nam zna tudi kaj hitro pokazati svojo temno stran.

Read more...
 • # Java
 • # SQL
David Delabasse

JVMs in Containers: Best Practices


David Delabasse
Oracle Corporation

JVMs and containers are like fries and ketchup: better together! The JVM is a robust and mature platform that hosts Java and a myriad of other languages. Using container technologies is now the de facto way to deploy applications.

Read more...
 • # Java
 • # JVM
Gautier DI FOLCO

Lessons learnt from going reactive with Reactor


Gautier DI FOLCO
Linagora

Apache James is a mail server with a long history. A huge part of it's work is to deal with Inputs Outputs (IMAP, SMTP, Jmap, Cassandra, RabbitMQ, AWS S3, and so on), in order to speed up James, lots of parallelism have been introduced.

Read more...
 • # Java
 • # Reactive
Anamarija Talijanac and Irena Kezić

Set up a reliable, high performant distributed messaging infrastructure with Kafka


Anamarija Talijanac and Irena Kezić
IBM Hrvaška

As the world has gone mobile, it has become mandatory to make data available in real-time. The need for hyper-fast distributed, partitioned, replicated commit log service will only grow.

Read more...
 • # Java
 • # Kafka
Tadej Justin

SloTex - odprtokodno ogrodje za obdelavo slovenskega naravnega jezika


Tadej Justin
Medius d.o.o.

Visokotehnološka podjetja dandanes s pridom uporabljajo jezikovne tehnologije v produkcijskih poslovnih okoljih. Jezikovne tehnologije so vgrajene v aplikacije, ki omogočajo obdelavo velike količine podatkov.

Read more...
 • # Java
 • # AI
Kostis Kapelonis

Software Testing antipatterns


Kostis Kapelonis
Codefresh

In this presentation, we will see a list of common pitfalls when it comes to software testing.

Read more...
 • # Java
 • # Testing
Guillaume Smet

Taming GraalVM with Quarkus: booting Hibernate ORM in 30 ms


Guillaume Smet
Red Hat

Microservices, rapid scalability & high density deployment platforms like Kubernetes require apps with low memory usage and fast boot time. Java had been the outsider due to its focus on throughput at the expense of CPU & RAM.

Read more...
 • # Java
 • # GraalVM
Alen Roguljić

Učinkovit prehod razvoja programskih rešitev na sodoben način


Alen Roguljić
Ineor d.o.o.

Pravilna izbira tehnologij, načina razvoja in nenazadnje tudi delovnega procesa omogoča točno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev razvoja in preprečuje časovna in finančna odstopanja od zadanih načrtov. Hkrati zmanjšuje tudi arhitekturne, tehnološke in licenčne soodvisnosti.

Read more...
 • # Java
Ivan Delić

Warp speed microservices with GraalVM


Ivan Delić
Oracle Croatia

We will explore the highlight from Oracle - GraalVM. GraalVM enables the warp speed for microservices and we will demo it.

Read more...
 • # Java
 • # GraalVM
Frank Lyaruu

Waste no thread: Reactive SQL Drivers are coming!


Frank Lyaruu
Dexels

We’ve been using JDBC to access our SQL databases for decades, but JDBC is a blocking API. Blocking API’s can be problematic at times, and after years of promises, a ‘nonblocking JDBC’ is on the horizon.

Read more...
 • # Java
 • # Reactive

Vsebina iskanje