Database

Predavanja so razvrščena po abecednem vrstnem redu naslova predavanj.


Matej Železnik

Postgres HA with Patroni+etcd vs. Citus

Matej Železnik
Parsek d.o.o.

V modernih rešitvah "single points of failure" ne pridejo v poštev, zato je potrebno na vseh nivojih rešitve poskrbeti za redundanco. Če je to pri aplikacijskih strežnikih mogoče nekoliko bolj preprosto, pa se na nivoju podatkovne baze ponavadi pojavijo težave.

Poleg večih strežnikov, ki ponujajo enako storitev, je potrebno skrbeti še za konsistenco stanja podatkov. Na Parseku za primarno podatkovno bazo uporabljamo PostgreSQL, za redundanco pa glede na zahteve naročnika ali pričakovane obremenitve izberemo enega od dveh pristopov. Pogledali si bomo, kako postaviti rešitev z Patroni v kombinaciji z etcd in kako se taka rešitev primerja z distribuiranim pristopom, ki ga prinese Citus.


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

Matej Železnik is Head of Support at Parsek, where he started as a Java developer and support engineer, later moving through some system administration and DevOps. He's responsible for infrastructure provisioning and supporting and educating the technical staff of Parsek's partners who install their software.
  • # Database
  • # PostgreSQL

Vsebina iskanje