Cloud-native & DevOps

Predavanja so razvrščena po abecednem vrstnem redu naslova predavanj.


Jan Meznarič

Kako postaviti Kubernetes – izkušnje pri namestitvi in vzdrževanju plain vanilla verzije in primerjava s paketnimi rešitvami

Jan Meznarič
UL, Kumuluz

V sodobnem IT se vedno bolj kaže potreba po okolju Kubernetes, posebej, če uporabljamo mikrostoritveno cloud-native arhitekturo aplikacij. V predstavitvi bomo opisali izkušnje pri postavitvi on-premise okolja Kubernetes, njegovem vzdrževanju, nadgradnjah in nadzoru.

Opisali in prikazali bomo pristope in orodja pri namestitvi odprtokodne (plain vanilla) verzije ter jo primerjali s paketnimi rešitvami podjetij Red Hat, IBM in ostalih. Prikazali bomo prednosti in slabosti ter nakazali zanke in pasti. V predstavitvi se bomo poglobili v komponente okolja Kubernetes, predstavili arhitekturne možnosti postavitve, orodja za postavitev (KubeSpray, Terraform, itd.), opcije skaliranja, posodobitve, avtomatske obnove vozlišč, abstrakcije infrastrukture, GitOps, itd.


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

Jan Meznarič je asistent na UL FRI. Raziskovalno se ukvarja z mikrostoritvami in ostalimi koncepti cloud-native arhitekture, s poudarkom na centralni konfiguraciji, odkrivanju storitev, zbiranju metrik in odpornostjo na napake. Raziskovalno in aplikativno sodeluje pri večjem številu projektov in je aktivno udeležen pri razvoju odprtokodnega ogrodja za razvoj mikrostoritev KumuluzEE.

  • # Cloud
  • # Kubernetes

Vsebina iskanje